Preskoči na vsebino
Pustovanje v Občini Šempeter-Vrtojba

PRAVILNIK PUSTOVANJA 2024

1. Pustni sprevod bo v soboto, 10. 2. 2024. Zbirališče in formiranje sprevoda bo na velikem parkirišču pri podjetju MAHLE (Vrtojbenska cesta), med 13.30 do 14.00 ure. 

2. Pričetek sprevoda bo ob 15.00 uri 

3. Skupine, vozovi in posamezne maske, ki bodo prispele na zbirališče po 14.30, bodo lahko sodelovale na sprevodu, vendar ne bodo ocenjene. 

4. Prijave vozov, skupin ali posameznih mask je potrebno poslati najkasneje do 2. 2. 2024 na naslov KŠTM Šempeter-Vrtojba, Ul. 9. septembra 72, Vrtojba, 5290 Šempeter ali po e-pošti na info@kstm-sempeter-vrtojba.si

5. Ob prijavi mora biti izpolnjena »PUSTNA PRIJAVNICA« z vsemi podatki: ime društva, ime skupine, voza ali posamezne maske, število udeležencev (minimalno 8 članov na skupino ali voz), ime in priimek, telefonska številka odgovorne osebe za skupino ali voz. 

6. Skupina ali voz mora predložiti do omenjenega roka kratek predstavitveni opis, ki je obvezni sestavni del Pustne prijavnice oz. je dodana kot priloga. 

7. Udeleženci s podpisom s strani odgovornega za voz ali skupine oz. društva na prijavnici potrdijo, da napisi in to kar maske predstavljajo niso žaljivi do javnih ustanov in ne kršijo javne morale. V nasprotnem primeru prevzamejo vso odgovornost

8. Vozovi morajo biti opremljeni z osnovno svetlobno signalizacijo ali spremstvom in morajo upoštevati cestno prometne predpise ter predpise o varnosti prevoza ljudi in tovora (prihod in odhod s prireditvenega prostora). Največja višina vozov je omejena na 4,80 m, širina 4 m.

9. Ocenjevanje bo opravila komisija, ki bo ocenjevala, in sicer, pri VOZOVIH: originalnost ideje-zamisel, realizacija voza, število gibanj na vozu, okrasitev, kostumi-koreografija, število udeležencev, pri SKUPINAH: zamisel-domišljija, število udeležencev, koreografija in simpatija.

10. Organizator omejuje predstavitev – program pred odrom na največ 5 (pet) minut, s tem da je to ob prijavi na zbirnem mestu posredovano vodji formiranja sprevoda

11. Razglasitev rezultatov bo predvidoma ob 17.00

12. Organizator bo dodelil skupini ali vozu manjši finančni prispevek, upoštevajoč tudi število udeležencev. O višini prispevka bo odločala komisija za prireditve. 

13. Nagrade bodo praktičnega in enogastronomskega značaja. Objavljene in podeljene pa bodo ob cca 17.00 uri na prireditvenem prostoru. 

14. Organizator ne sprejema odgovornost za kakršnokoli morebitno škodo (tudi pirotehničnega značaja), povzročeno tretjim osebam ali stvarem, oz. škodo, ki bi jo utrpeli udeleženci med prihodom na kraj prireditve, na zbirališče, med samim sprevodom in med povratkom po zaključku programa. 

15. Udeleženci s podpisom s strani odgovornega za voz ali skupine oz. društva na prijavnici potrjujejo, da se s pravilnikom strinjajo in da bodo zgoraj navedene člene upoštevali. V nasprotnem primeru udeležba na sprevodu ni možna.

Šempeter pri Gorici, januar 2024

Prenesi datoteke