Preskoči na vsebino
Pustovanje v Občini Šempeter-Vrtojba

Slika 2664350_orig.jpg

Prometna ureditev, zaporna točke prireditvenega prostora in parkirna mesta 

Prireditev se prične na Vrtojbenski ulici ob parkirišču nasproti podjetja Mahle. Povorka poteka po Vrtojbenski cesti, mimo pošte dalje na cesto Prekomorskih brigad mimo bencinskega servisa, preko Trga Ivana Roba do križišča ceste Prekomorskih brigad ter Žnidarčičeve ulice (semaforja). Od križišča pri črpalki  preko Trga Ivana Roba do križišča ceste Prekomorskih brigad ter Žnidarčičeve ulice je stalna popolna zapora v trajanju od 12.00 do 17.00 ure.

Ostale zapore se pomikajo glede na potek povorke! Preko REDITELJEV se omogoči gostom dostop do parkirnega hotela Lipa. Zapora dela ceste Prekomorskih brigad mimo zdravstvenega doma do ulice Nikole Tesle (gasilski dom) se zapre po 17.00 uri (cca 30 minut) ko skupine  zapuščajo prireditveni prostor. Skupine grejo obratno po enosmerni cesti mimo gasilskega doma za kar poskrbita reditelja.

Skupine zapuščajo prireditveni prostor po cestno prometnih predpisih. Na ulici Padlih borcev od Vrtnarske ulice do Goriške ceste (do črpalke v Šempetru) se vzpostavi enosmeren potek prometa. Po tej ulici se po desni strani uredi parkiranje avtomobilov. Ostali obvoz s strani obvoznice je mogoč po Vrtnarski ter Cvetlični ulici ter dalje po cesti Goriške fronte v smeri Volčje Drage ter v obratni smeri. Promet je mogoč tudi po cesti Prekomorskih brigad za cerkvijo, mimo občine do ceste Prekomorskih brigad. Omogočen mora biti dostop intervencijskim vozilom v območje zapor.

Popolno zaporo posameznih odsekov ulic in prireditvenega prostora (Trg Ivana Roba ) se izvede v skladu s priloženim elaboratom začasne prometne ureditve. Vso prometno signalizacijo postavi Cestno podjetje. V okolici prireditvenega prostora je zagotovljenih cca 700 parkirnih mest. Na parkirna mesta bodo z ozirom na zasedenost usmerjali REDITELJI.