Preskoči na vsebino

Kulturna društva

 

Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladino Šempeter-Vrtojba


Ulica 9. septembra 137, Vrtojba
5290 Šempeter pri Gorici

Javni zavod je bil ustanovljen 22. februarja 2008 z Odlokom Občine Šempeter-Vrtojba. KŠTM Šempeter-Vrtojba opravlja najrazličnejše dejavnosti na področju kulture, športa, turizma in mladinskih aktivnsti. Društvom, organizacijam in drugim zainteresiranim v občini nudijo podporo pri organizaciji dogodkov in upravljanju prostorov za družbene dejavnosti v občini Šempeter-Vrtojba.

Na področju kulture:

 • skrbi za upravljanje in vzdrževanje kulturnih objektov,
 • pripravlja program kulturnih prireditev: večere z različnimi zvrstmi glasbe, literarne večere,
 • proslave ob raznih dogodkih v sodelovanju z različnimi društvi,
 • skrbi za organizacijo in izvedbo razstav,
 • organizira delavnice z domačimi in gostujočimi ustvarjalci na raznih področjih umetnosti in domače obrti,
 • skrbi za pripravo projektov za javne razpise,
 • pripravlja letne programe dela,
 • sodeluje pri investicijah na področju kulture (zbiranje in odpiranje ponudb),
 • sodeluje s kulturnimi društvi in posameznimi ustvarjalci na področju kulture
 • koordinira in vzpodbuja kulturno dejavnost.


KŠTM Šempeter-Vrtojba
T: 05 393 80 09
E:
 info @ kstm-sempeter-vrtojba.si
W: kstm-sempeter-vrtojba.si/index.php

 

Društvo žena in deklet Šempeter

 

Trg Ivana Roba 4 
5290 Šempeter pri Gorici 

davčna številka: 84371269 
TRR: 04750 0000455175

Društvo žena in deklet Šempeter je bilo ustanovljeno 7. maja 2001. Društvo žena in deklet Šempeter med drugim zbira stare predmete, ki govorijo o nekdanjem vsakdanjem življenju, zapisuje šempetrske značilnosti, stare običaje, recepte, besede, imena, anekdote, pripovedke ter vzpodbuja oživljanje starih znanj in spretnosti. Članice sodelujejo na vrtnarskih prireditvah, pri obeleževanju državnih, občinskih in kulturnih praznikov, na borelijadi, furmanskih prireditvah ter na tradicionalnih srečanjih Šempetrov in sejmu svete Elizabete v Romansu. Društvo samostojno organizira tudi razne prireditve s predavanji in nastopi, na katarih članice društva kot dobre gostiteljice pripravijo pogostitev, obiskovalce obdarijo s priložnostnimi darili, s skeči pa poskrbijo za dobro počutje in zabavo.

Društvo žena in deklet Šempeter

Predsednica: Elizabeta Blaško
GSM: 041 694 578 

E: info @ drustvo-dzds.si
W: www.drustvo-dzds.si/opis.php

Društvo žena Vrtojba

 

Ulica 9. septembra 137, Vrtojba
5290 Šempeter pri Gorici

 

davčna številka: 68578253
TRR: 0475 00000809031 

Društvo žena Vrtojba je bilo ustanovljeno kot Aktiv kmečkih žena Vrtojba novembra leta 1993. Na vasi in v občini sodelujejo z vsemi društvi, bodisi s peko peciva bodisi s petjem ženskega pevskega zbora, ki ga vodi Uroš Cej. Vsako leto marca organizirajo praznovanje materinskega dne, sodelujejo na razstavi peciva v Novi Gorici, na Boreljadi in skoraj vsaki občinski prireditvi. Do sedaj so v društvu izdali tudi dva koledarja z lokalno tematiko: z domačimi recepti in o vodnjakih v Vrtojbi. Pevski zbor društva žena pa je izdal tudi zgoščenko. Članice v sodelovanju z Video-pro posnele kratek film Vpraš'te našo nono, ki je izšel kot DVD. S tem so želele »zapisati« ljudsko izročilo in tako ohraniti del kulturne dediščine iz lokalnega okolja.

Društvo žena Vrtojba
Predsednica: Stanka Ferfolja
T: 
05 303 57 93
GSM: 
041 389 021
E: 
mferfolja @ siol.net

 

Kulturno društvo Vrtejbenska igralska kompanija

 


Pod Lazami 130, Vrtojba 
5290 Šempeter pri Gorici 

davčna številka: 96884720
TRR: 0475 00001821226

 

 

 

Društvo, sicer ustanovljeno leta 2010, kot igralska skupina deluje že vrsto let in pod okriljem avtorice Doris Jarc uprizarjajo veseloigre in pravljice v domačem okolju in na gostujočih odrih. Z ustanovitvijo društva se je njihova dejavnost razširila in člani organizirajo tudi gostovanja drugih kulturnih ustvarjalcev. Pomembno vlogo v društvu imajo tudi mladi, ki skozi različne oblike umetniškega izražanja (gledališče, likovna dejavnost in drugo) lahko predstavijo svoj talent.

 

Kulturno društvo Vrtejbenska igralska kompanija

Predsednica: Nika Skvarča
T: 
05 30 35 460
E: doris.jarc @ siol.net

 

Kulturno umetniško društvo Šempeter

 

 

Trg Ivana Roba 4
5290 Šempeter pri Gorici

davčna številka: 22138676

 

TRR: 05100 8010829460

Kulturno umetniško društvo Šempeter je prostovoljno in nepridobitno združenje državljanov, ki z ljubiteljskim delovanjem bogatijo kulturno življenje svojega kraja in okolice. Ustanovljeno je bilo leta 1994 v Šempetru pri Gorici. Vsako leto pripravljajo pester in bogat program. V okviru društva deluje Župnijski mešani pevski zbor Šempeter, ki ga trenutno vodi Ingrid Kragelj, amaterska gledališka skupina, zelo aktivna pa je tudi pustna sekcija.

Kulturno umetniško društvo Šempeter

Predsednica: Majda Arčon

GSM: 040 353 164

E: majda.arcon@gmail.com

info@kud-sempeter.si

Zborovodja: Matjaž Černic


 

 

Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica

 

Trg Edvarda Kradelja 4
5000 Nova Gorica

Goriška knjižnica je osrednja območna knjižnica, ki deluje na področju šestih občin. Ustanoviteljice knjižnice so poleg Mestne občine Nova Gorica tudi občine Brda, Kanal, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Šempeter-Vrtojba.

Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica
T: 05 330 91 00
F:
 05 302 16 88
E:
 goriska.knjiznica @ ng.sik.si
W:
 www.ng.sik.si

 

       Goriški muzej

 

 


Grajska 1, Kromberk

5000 Nova Gorica

 

Goriški muzej je pokrajinski splošni muzej. S svojim delovanjem pokriva območje historične Goriške oziroma tisti njen del, ki je danes v Republiki Sloveniji.

Goriški muzej

T: 05 335 98 11
F:
 05 335 98 20
E:
 goriski.muzej @ siol.net
W:
 www.goriskimuzej.si

 

Kulturni dom Nova Gorica

 


Bevkov trg 4
5000 Nova Gorica

 

Kulturni dom Nova Gorica bogati kulturno življenje širšega Goriškega območja. S svojo razvejano glasbeno, likovno in filmsko dejavnostjo skrbi za kakovostno kulturno in umetniško rast severnoprimorske regije. Glasbena ponudba privablja številne ugledne slovenske in tuje glasbene poustvarjalce, ki se predstavljajo tako v okviru Glasbenega abonmaja kot ostale pestre koncertne ponudbe različnih glasbenih zvrsti. Ljubitelji vizualne umetnosti svojo muzo najdejo v Mestni galeriji Nova Gorica, ki je prerasla v eno izmed osrednjih likovnih razstavišč za sodobno vizualno umetnost na Primorskem ter postala prepoznavna in referenčna tudi v širšem slovenskem prostoru. Mala dvorana Kulturnega doma Nova Gorica je tudi prizorišče umetniškega filma, v okviru katerega zavzema pomembno mesto abonma 'Filmsko gledališče'. 
Program Kulturnega doma Nova Gorica sofinancira tudi Občina Šempeter-Vrtojba.

Kulturni dom Nova Gorica

T: 05 335 40 10
F: 05 335 40 19
E: uprava @ kulturnidom-ng.si
W: www.kulturnidom-ng.si

 

Slovensko narodno gledališče Nova   
Gorica

 

 

 

Trg Edvarda Kardelja 5
5000 Nova Gorica

 

Slovensko narodno gledališče Nova Gorica je najpomembnejša gledališka ustanova v zahodnem delu Slovenije. Gledališka snovanja v Novi Gorici so se začela leta 1955 z ustanovitvijo polprofesionalnega Goriškega (mestnega) gledališča, ki je leta 1969 preraslo v profesionalno institucijo in se preimenovalo v Primorsko dramsko gledališče. Leta 1994 je bila zgrajena nova gledališka stavba z moderno odrsko tehnologijo, leta 2004 pa je gledališče dobilo status institucije nacionalnega pomena, ki jo v celoti finančno podpira država, in spremenilo ime v Slovensko narodno gledališče Nova Gorica.
Program SNG Nova Gorica sofinancira tudi Občina Šempeter-Vrtojba.

SNG Nova Gorica

T: 05 335 22 00
F: 05 302 12 70
E: info @ sng-ng.si
W: www.sng-ng.si

 

Pokrajinski arhiv Nova Gorica

 


Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

 


Pokrajinski arhiv v Novi Gorici je najmlajši regionalni zgodovinski arhiv v Sloveniji, ustanovljen leta 1972. Njegova glavna naloga je skrb za arhivsko gradivo, to je najdragocenejše zapise iz naše preteklosti, na območju današnjih občin: Ajdovščina, Bovec, Brda, Kanal, Kobarid, Miren-Kostanjevica, Nova Gorica, Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba, Tolmin in Vipava.

Pokrajinski arhiv Nova Gorica

T: 05 335 87 60
F:
 05 302 77 38
E:
 pa-ng @ pa-ng.si
W:
 www.pa-ng.si

 

Zavod za varstvo kulturne dediščine, območna enota Nova Gorica

 

 

  Delpinova 16

  5000 Nova Gorica

 

Ustanovitelj zavoda je Republika Slovenija. Ustanoviteljske pravice in obveznosti Republike Slovenije izvaja Vlada Republike Slovenije. Zavod opravlja javno službo na področju varstva nepremične in z njo povezane premične kulturne dediščine. Delovanje in ureditev zavoda opredeljuje ZVKDS1 (UR.l.št. 16/2008)in Sklep o ustanovitvi Javnega zavoda RS za varstvo kulturne dediščine (Ur.l. št 65/2008).

Zavod za varstvo kulturne dediščine Nova Gorica

T: 05 330 84 50      
F:
 05 302 86 90
E:
 tajnistvo.oenovagorica @ zvkds.si
W:
 www.zvkds.si


Javni sklad za kulturne dejavnost RS, Območna izpostava Nova Gorica

 


Bevkov trg 4
5000 Nova Gorica


 

Območna izpostava JSKD Nova Gorica pokriva kulturno dejavnost na območju občin Nova Gorica, Brda, Kanal ob Soči, Šempeter-Vrtojba in Miren-Kostanjevica.

Sklad:

 

 • organizira in posreduje kulturne prireditve,
 • pripravlja seminarje, delavnice, tečaje, kolonije,
 • izdaja revije in druge publikacije,
 • na podlagi javnih razpisov in pozivov sofinancira kulturne projekte, manjše investicije v prostore in opremo,
 • podeljuje priznanja za izjemne dosežke in dolgoletno kulturno delo.
JSKD, OI Nova Gorica
T:
 05 335 18 52
F:
 05 335 18 54
E:
 oi.nova.gorica @ jskd.si
W:
 www.jskd.si/kulturna-mreza/oi-ena.php?id=41